TR EN
TR EN

Robotic Sancore Painting

Döküm prosesinde kullanılan maçaların refrakter boya ile otomatik olarak boyanması ve kurutma fırınına yüklenmesi için tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi

Core Drying Ovens

Döküm prosesinde kullanılan maçaların ferrakter boya ile boyandıktan sonra kurutulması için tasarlanmıştır. ve kurutma fırınına yüklenmesi için tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi

Fırın Çıkışı Robotlu Otomatik Toplama

Boyası kurutulmuş maçaların fırın çıkışında robot ile otomatik alınması, kontrol edilerek otomatik istif edilmesi içindir.

Detaylı Bilgi

Robotlu Maça Montaj Sistemleri

Birkaç parçadan oluşan maçaların boyama öncesi otomatik olarak montajlanması için tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi

Robotlu Maça Trim

Maçaların robot ile trimlemesi içindir.

Detaylı Bilgi